Hexadecimal Color Names

Sorted Light to Dark. Includes Hex Notation.
Also see Interactive Color Wheel

Color Name Hex Code Closest "Web Safe" Color
WHITE #FFFFFF #FFFFFF
AZURE #F0FFFF #FFFFFF
MINTCREAM #F5FFFA #FFFFFF
SNOW #FFFAFA #FFFFFF
IVORY #FFFFF0 #FFFFFF
GHOSTWHITE #F8F8FF #FFFFFF
FLORALWHITE #FFFAF0 #FFFFFF
ALICEBLUE #F0F8FF #FFFFFF
LIGHTCYAN #E0FFFF #CCFFFF
HONEYDEW #F0FFF0 #FFFFFF
LIGHTYELLOW #FFFFE0 #FFFFFF
SEASHELL #FFF5EE #FFFFFF
LAVENDERBLUSH #FFF0F5 #FFFFFF
WHITESMOKE #F5F5F5 #FFFFFF
OLDLACE #FDF5E6 #FFFFFF
CORNSILK #FFF8DC #FFFFCC
LINEN #FAF0E6 #FFFFFF
LIGHTGOLDENRODYELLOW #FAFAD2 #FFFFCC
LEMONCHIFFON #FFFACD #FFFFCC
BEIGE #F5F5DC #FFFFCC
LAVENDER #E6E6FA #CCCCFF
PAPAYAWHIP #FFEFD5 #FFFFCC
MISTYROSE #FFE4E1 #FFCCCC
ANTIQUEWHITE #FAEBD7 #FFFFCC
BLANCHEDALMOND #FFEBCD #FFFFCC
BISQUE #FFE4C4 #FFFFCC
PALETURQUOISE #AFEEEE #99FFFF
MOCCASIN #FFE4B5 #FFCCCC
GAINSBORO #DCDCDC #CCCCCC
PEACHPUFF #FFDAB9 #FFCCCC
NAVAJOWHITE #FFDEAD #FFCC99
PALEGOLDENROD #EEE8AA #FFFF99
WHEAT #F5DEB3 #FFCCCC
POWDERBLUE #B0E0E6 #CCCCFF
AQUAMARINE #7FFFD4 #66FFCC
LIGHTGREY #D3D3D3 #CCCCCC
PINK #FFC0CB #FFCCCC
LIGHTBLUE #ADD8E6 #99CCFF
THISTLE #D8BFD8 #CCCCCC
LIGHTPINK #FFB6C1 #FFCCCC
LIGHTSKYBLUE #87CEFA #99CCFF
PALEGREEN #98FB98 #99FF99
LIGHTSTEELBLUE #B0C4DE #99CCCC
KHAKI #F0D58C #FFCC99
SKYBLUE #87CEEB #99CCFF
AQUA #00FFFF #00FFFF
CYAN #00FFFF #00FFFF
SILVER #C0C0C0 #CCCCCC
PLUM #DDA0DD #CC99CC
GRAY #BEBEBE #CCCCCC
LIGHTGREEN #90EE90 #99FF99
VIOLET #EE82EE #FF99FF
YELLOW #FFFF00 #FFFF00
TURQUOISE #40E0D0 #33CCCC
BURLYWOOD #DEB887 #CCCC99
GREENYELLOW #ADFF2F #99FF33
TAN #D2B48C #CCCC99
MEDIUMTURQUOISE #48D1CC #33CCCC
LIGHTSALMON #FFA07A #FF9966
MEDIUMAQUAMARINE #66CDAA #66CC99
DARKGRAY #A9A9A9 #999999
ORCHID #DA70D6 #CC66CC
DARKSEAGREEN #8FBC8F #99CC99
DEEPSKYBLUE #00BFFF #00CCFF
SANDYBROWN #F4A460 #FF9966
GOLD #FFD700 #FFCC00
MEDIUMSPRINGGREEN #00FA9A #00FF99
DARKKHAKI #BDB76B #CCCC66
CORNFLOWERBLUE #6495ED #6699FF
HOTPINK #FF69B4 #FF66CC
DARKSALMON #E9967A #FF9966
DARKTURQUOISE #00CED1 #00CCCC
SPRINGGREEN #00FF7F #00FF66
LIGHTCORAL #F08080 #FF9999
ROSYBROWN #BC8F8F #CC9999
SALMON #FA8072 #FF9966
CHARTREUSE #7FFF00 #66FF00
MEDIUMPURPLE #9370DB #9966CC
LAWNGREEN #7CFC00 #66FF00
DODGERBLUE #1E90FF #3399FF
YELLOWGREEN #9ACD32 #99CC33
PALEVIOLETRED #DB7093 #CC6699
MEDIUMSLATEBLUE #7B68EE #6666FF
MEDIUMORCHID #BA55D3 #CC66CC
CORAL #FF7F50 #FF6666
CADETBLUE #5F9EA0 #669999
LIGHTSEAGREEN #20B2AA #339999
GOLDENROD #DAA520 #CC9933
ORANGE #FFA500 #FF9900
LIGHTSLATEGRAY #778899 #669999
FUCHSIA #FF00FF #FF00FF
MAGENTA #FF00FF #FF00FF
MEDIUMSEAGREEN #3CB371 #33CC66
PERU #CD853F #CC9933
STEELBLUE #4682B4 #3399CC
ROYALBLUE #4169E1 #3366CC
SLATEGRAY #708090 #669999
TOMATO #FF6347 #FF6633
DARKORANGE #FF8C00 #FF9900
SLATEBLUE #6A5ACD #6666CC
LIMEGREEN #32CD32 #33CC33
LIME #00FF00 #00FF00
INDIANRED #CD5C5C #CC6666
DARKORCHID #9932CC #9933CC
BLUEVIOLET #8A2BE2 #9933FF
DEEPPINK #FF1493 #FF0099
DARKGOLDENROD #B8860B #CC9900
CHOCOLATE #D2691E #CC6633
DARKCYAN #008B8B #009999
DIMGRAY #696969 #666666
OLIVEDRAB #6B8E23 #669933
SEAGREEN #2E8B57 #339966
TEAL #008080 #009999
DARKVIOLET #9400D3 #9900CC
MEDIUMVIOLETRED #C71585 #CC0066
ORANGERED #FF4500 #FF3300
OLIVE #808000 #999900
SIENNA #A0522D #996633
DARKSLATEBLUE #483D8B #333399
DARKOLIVEGREEN #556B2F #666633
FORESTGREEN #228B22 #339933
CRIMSON #DC143C #CC0033
BLUE #0000FF #0000FF
DARKMAGENTA #8B008B #990099
DARKSLATEGRAY #2F4F4F #336666
SADDLEBROWN #8B4513 #993300
BROWN #A52A2A #993333
FIREBRICK #B22222 #993333
PURPLE #800080 #990099
GREEN #008000 #009900
RED #FF0000 #FF0000
MEDIUMBLUE #0000CD #0000CC
INDIGO #4B0082 #330099
MIDNIGHTBLUE #191970 #000066
DARKGREEN #006400 #006600
DARKBLUE #00008B #000099
NAVY #000080 #000099
DARKRED #8B0000 #990000
MAROON #800000 #990000
BLACK #000000 #000000